EasiestSoft Video Converter

EasiestSoft Video Converter 3.8

Tốt nhất Video Converter phần Mềm cho Windows XP/ 7 platforms
Người dùng đánh giá
3.4  (29 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.8.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Tốt nhất Video Converter cho Thắng xp/7:
- Chuyển đổi đoạn video để video
- Chuyển đổi đoạn video để âm thanh
- Chuyển âm thanh với âm thanh
- Cắt/cắt đoạn video
- Cắt/cắt âm thanh
- Crop Video
- Quay Video\n- Add dấu chìm với Video\n- Add thãªm cá " ™ t để Video\n- Preview và bắt được những hình ảnh
- Supports Windows 7, Vista, XP
Thông tin được cập nhật vào: